Corleonis sp. z o.o. s.k.a. informuje, iż w związku z ustawową koniecznością zapewnienia Akcjonariuszom dostępu do informacji, a także wobec realizacji i spełnienia obowiązku równego traktowania Akcjonariuszy uruchomiona została zakładka Dla Akcjonariuszy (https://corleonis.pl/dla-akcjonariuszy/) która będzie na bieżąco aktualizowana.