Dla akcjonariuszy

Komunikaty

Komunikat

Corleonis Sp. zo.o. s.k.a w związku z nowelizacją Ustawy Kodeks spółek handlowych z dnia 15 września 2000 r. (Dz.U. 2019.505 z późn.zm.) informuje Akcjonariuszy o wprowadzeniu do polskiego porządku prawnego obowiązkowej dematerializacji akcji spółek, która oznacza zastąpienie papierowej formy akcji zapisem elektronicznym w rejestrze akcjonariuszyprowadzonym przez uprawniony podmiot.
Zgodnie z brzmieniem art. 15 ust. 1 Ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2019.1798) „moc obowiązująca dokumentów akcji wydanych przez spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 01 stycznia 2021 r. (…)”.

W związku z powyższym, Corleonis sp. zo.o. s. k.a. będzie informować Akcjonariuszy o dalszych krokach w przedmiocie dematerializacji akcji.

Komunikat

Corleonis sp. z o.o. s.k.a. informuje, iż w związku z ustawową koniecznością zapewnienia Akcjonariuszom dostępu do informacji, a także wobec realizacji i spełnienia obowiązku równego traktowania Akcjonariuszy uruchomiona została zakładka Dla Akcjonariuszy (https://corleonis.pl/dla-akcjonariuszy/) która będzie na bieżąco aktualizowana.

Covid-19 Corleonis dołącza do Dziś dla Jutra Czytaj dalej >
Invest Rumia Podpisanie umowy w siedzibie Corleonis Czytaj dalej >
Szkolenia Szkolenia dla operatorów żurawi wieżowych Czytaj dalej >