Uthyrning, försäljning och service av kranar

VI SIKTAR HÖGRE

}

Uthyrning

Vi har modern utrustning som lämpar sig för projekt med de allra högsta kraven. Vår erfarenhet är ett mervärde för varje projekt.

Försäljning

Vi erbjuder välbeprövad utrustning från erkända tillverkare. Vi tillhandahåller helhetstjänster inom rådgivning, montage och slutbesiktning.

Service

Vi erbjuder välbeprövad utrustning från erkända tillverkare. Vi tillhandahåller helhetstjänster inom rådgivning, montage och slutbesiktning.

Några ord om oss

Vi siktar högt

Vi har jobbat med tornkranar i 20 år nu. Vi är verksamma inom uthyrning, försäljning, service och utformning av tornkranar.

Förutom tornkranar sysslar vi även med mobilkranar, varupersonhissar och inrikes transport.

För närvarande förfogar vi över följande utrustning:

  • 140 tornkranar i Polen, EU och Norden,
  • 12 mobila kranar – från 40 till 350 ton,
  • 12 mobila kranar – från 40 till 350 ton,
  • 4 transportuppsättningar
  • Korgar för persontransport
  • Tillbehör: stroppar, radiotelefoner, distrubitionstavlor, traverser – ett brett utbud av tillbehör till alla typer av tornkranar

Vi är Polens enda TEREX-distributör.

Uthyrning, försäljning och service av kranar

Erbjudande

Tornkranar

allsidig utrustning för dig

Mobila kranar

Vi lyfter det vi kan

Vägtransport

vi tillhandahåller transporttjänster i Polen och EU

Operatörsservice

operatörsservice och professionella kurser

Service och reservdelar

service, delar till alla typer av kranar

Varupersonhissar

distribution, service, reservdelar

Kurser

Vi organiserar kurser för bl.a. kran- och gaffeltruckförare

Vi samarbetar med:

Registeruppgifter

CORLEONIS S.A.

Kazimierska 150
84-230 Rumia

b

Skatteidentifieringsnummer: 588-215-80-64
REGON, nummer i den centrala förteckningen över ekonomisk verksamhet:  220155011
KRS, nummer i det polska nationella domsolsregistret: 0000957206

Sekretariatet

E-post till kontoret:

Vänligen skicka fakturor till:

Säte

Corleonis S.A.

Kazimierska 150
84-230 Rumia
(infart från ul. Żołnierzy I Dywizji Wojska Polskiego)

Kontaktformulär

    Jag samtycker till att mina personuppgifter behandlas i syfte att skicka kommersiell information på elektronisk väg
    Jag samtycker till att mina personuppgifter behandlas för att göra det möjligt för www.corleonis.pl att skicka kommersiell information på elektronisk väg i enlighet med artikel 6, stycke 1 punkt a i den europeiska dataskyddsförordningen av den 27 april 2016. (Europeiska Unionens officiella tidning nr 119, sid. 1) och lagen av den 18 juli 2002 om elektroniskt tillhandahållande av tjänster (Polens officiella tidning år 2002, nr 144, punkt 1204 med senare vidtagna ändringar)