Registeruppgifter

CORLEONIS S.A. (tidigare Corleonis sp. z o.o. S.K.A.)

Kazimierska 150
84-230 Rumia

b

Skatteidentifieringsnummer: 588-215-80-64
REGON, nummer i den centrala förteckningen över ekonomisk verksamhet:  220155011
KRS, nummer i det polska nationella domsolsregistret: 0000957206

Sekretariatet

E-post till kontoret:

Vänligen skicka fakturor till:

Säte

CORLEONIS S.A. (tidigare Corleonis sp. z o.o. S.K.A.)

Kazimierska 150
84-230 Rumia
(infart från ul. Żołnierzy I Dywizji Wojska Polskiego)

Kontaktformulär

    Jag samtycker till att mina personuppgifter behandlas i syfte att skicka kommersiell information på elektronisk väg
    Jag samtycker till att mina personuppgifter behandlas för att göra det möjligt för www.corleonis.pl att skicka kommersiell information på elektronisk väg i enlighet med artikel 6, stycke 1 punkt a i den europeiska dataskyddsförordningen av den 27 april 2016. (Europeiska Unionens officiella tidning nr 119, sid. 1) och lagen av den 18 juli 2002 om elektroniskt tillhandahållande av tjänster (Polens officiella tidning år 2002, nr 144, punkt 1204 med senare vidtagna ändringar)