Operatörsservice

Operatörsservice

Vårt företag erbjuder PROFESSIONELLA tjänster inom hantering av tornkranar av alla typer i Polen och EU.

Varje operatör genomgår NOGGRANN KOMPETENSVERIFIERING och extra kurser inom krananvändning och arbetsmiljö innan han eller hon påbörjar arbetet.

Våra operatörer garanterar HÖG ARBETSKVALITET och säkerhet på högsta nivå.

Du kan prata om vårt erbjudande med vår rådgivare:

Paweł Kulita

Arbetsmiljöspecialist

+48 58 679-40-76 w. 40

   +48 512-284-050

p.kulita@corleonis.pl

Łukasz Nowak

Praktisk och teoretisk instruktör

+48 510-065-193

l.nowak@corleonis.pl