Komunikat

Corleonis Sp. zo.o. s.k.a w związku z nowelizacją Ustawy Kodeks spółek handlowych z dnia 15 września 2000 r. (Dz.U. 2019.505 z późn.zm.) informuje Akcjonariuszy o wprowadzeniu do polskiego porządku prawnego obowiązkowej dematerializacji akcji spółek, która oznacza...

Komunikat

Corleonis sp. z o.o. s.k.a. informuje, iż w związku z ustawową koniecznością zapewnienia Akcjonariuszom dostępu do informacji, a także wobec realizacji i spełnienia obowiązku równego traktowania Akcjonariuszy uruchomiona została zakładka Dla Akcjonariuszy...